Fotofíltro

Φωτοφίλτρο / Fotofíltro

olieverf op doek (linnen)
60 × 120 cm
november 2009


Dit schilderij kwam voort uit een ietwat onbezonnen belofte bij de afscheidsreceptie van mijn voormalige collega Wolfgang Knöbel in 2007, onverwacht kort nadat ik zelf was gestopt: ‘ik maak wel een schilderij’, zei ik, want ik had in de haast nauwelijks een fatsoenlijk afscheidsgeschenk kunnen regelen. Al doende werd het een symbolische situatie, die Wolfgang, naar ik wist, zou doorzien en waarderen.

Reminiscentie:

» Lees meer

De voorstelling gaat over het ontwikkelingstraject van een buitenzonweringsproduct uit textiel, een project waaraan ik begon tegen het einde van mijn professionele loopbaan en waaraan Wolfgang deelnam (dit blijft een passie ook na mijn werkverband).

De gedrukte Lotusbloem op het product staat voor het vuilwerende doekgedrag in de buitenpraktijk. Dit gedrag, en de benodigde nanotechnologie, was Wolfgang’s aandeel in de productontwikkeling. 

Een tweede thema in het schilderij is ontleend aan de discussies over het modieuze, daarom naar mijn mening ergerlijk afgevlakte, begrip ‘innovatie’. Gewoonlijk duurde het bij deze gesprekken niet lang voordat de Citroën DS ter sprake kwam als een voorbeeld par excellence van innovation avant la lettre.

De Griekse titel Fotofíltro, mijn functionele naam voor het beoogde zonweringsproduct, betekent ‘lichtfiltering’, analoog aan het Latijnse Luxaflex (voor lichtafbuiging), de beroemde merknaam. De Griekse letter Φ (phi), markant in deze titel aanwezig, staat ook voor een wiskundig verhoudingsgetal: de gulden snede. Het leek mij leuk om zowel het onderwerp als het verdwijnpunt te concentreren in de gulden snede. 

Verwijzing:                                                                                  

De gulden snede:
Φ = (1+√5) / 2 = 1,618…

» Lees minder